Canal de Consultes i Denúncies

En aquest Canal de Consultes i Denúncies no s'admeten consultes o reclamacions de caràcter comercial. Per fer-ho, utilitzi aquest formulari: Contacta o truqui al telèfon d'atenció al client.

Aclariments per emplenar el formulari

Tipus de comunicació

  • COMPLIANCE: Conductes contràries a la legislació oa les polítiques corporatives.
  • INFRACCIONS A LA SEGURETAT SOCIAL / AGÈNCIA TRIBUTÀRIA: Contractes, frau, corrupció i similars.
  • PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS / MEDIAMBIENT: Males pràctiques, irregularitats, deficiències i suggeriments.
  • ÍNDOLE LABORAL: Assetjament, abús, discriminació, laboral, moral i/o sexual, pla digualtat, violència de gènere, ciberassetjament.
  • ALTRES: Qualssevol que no estigui reflectit anteriorment i sigui summament important, on afecta el treballador/a, l'empresa o la seva responsabilitat civil.

Caselles opcionals:

  • CONFIDENCIAL: Si marqueu aquesta casella, Elektro3 no revelarà la vostra identitat durant la gestió de la comunicació.
  • SENSE COMUNICACIONS: Si marqueu aquesta casella, Elektro3 no us informarà de les actuacions dutes a terme en la gestió de la comunicació.
  • ANÒNIM: Si marqueu aquesta casella, Elektro3 no rebrà cap dada personal, en conseqüència, no es podrà comunicar amb vostè per cap canal.

Si ho desitgeu, també podeu adreçar-vos a:

O també a:

O també a: